Konflikty, spory, czy kłótnie. Nieważne jak je nazwiemy, są przykrym i trudnym elementem codzienności. Zdarzają się tak naprawdę wszędzie i często, choć bardzo chcemy ich unikać, stajemy się ich podmiotem. Problemy, które trzeba rozwiązywać pojawiają się w pracy, w domu, jak i również w stosunkach gospodarczych i na większą skalę, w stosunkach dyplomatycznych. Najprościej byłoby unikać wszelkich sporów. Jednak co zrobić, aby bezstresowo i w krótkim czasie rozwiązać zaistniały konflikt? Odpowiedź jest w zasięgu ręki. Należy skorzystać z usług mediatora.

Mediacja to metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensu. Ma ona zatem charakter dobrowolny, poufny i nieformalny. Mediatorem może być osoba obca, lub ktoś nam bliski. Często nie zdajemy sobie sprawy, że w życiu codziennym pełnimy rolę mediatorów, gdy z czystej życzliwości pomagamy komuś rozwiązać konflikt. Czasami jednak zdarzają się spory, w których rozwiązaniu pomoże profesjonalny mediator, znający techniki mediacyjne i mający znajomość obowiązującego prawa. Najważniejsze jest aby, niezależnie od osoby piastującej pozycję mediatora, szybko i bezstresowo osiągnąć porozumienie, nie korzystając z często skomplikowanych i wydłużonych w czasie procesów sądowych.

Warto wytłumaczyć czym właściwie różni się proces mediacyjny od procesu sądowego. Przede wszystkim proces mediacyjny ma na celu stworzenie stronom warunków umożliwiających osiągnięcie dobrowolnego porozumienia, podczas gdy rezultatem procesu sądowego jest narzucenie autorytatywnego rozwiązania, czyli wyroku sądowego. Mediacje najczęściej kończą się ugodą, wypracowaną w ramach bardziej elastycznego i swobodnego procesu komunikacji między stronami sporu, podczas gdy proces sądowy obarczony jest ramami i przepisami narzuconymi przez prawo. W mediacjach znaczącą rolę odgrywają również czynniki pozaprawne, takie jak wyrozumiałość, obyczaje, czy dobra wola, które mają wpływ na rozwiązanie konfliktu, tak jak nie udało by się go rozstrzygnąć w sądzie.

Mediacje stosowane są w szerokiej gamie konfliktów. Wśród nich możemy wyróżnić spory rodzinne, małżeńskie, koleżeńskie, w sprawach spadkowych czy majątkowych, pracownicze, urzędowe i gospodarcze. Mediator jest również potrzebny to wypracowania ugody w konfliktach w sprawach karnych, jak i w sporach między państwami. Jak widać sytuacji w których konflikt pomoże rozwiązać mediator jest bardzo wiele.

Przez lata kształtowania procesu mediacji zostały wypracowane szczególne zasady:   dobrowolności i zakaz wywierania przez mediatora nacisku na strony, poufności, bezstronności, zachowania godności stron i dbania o zachowanie ich równowagi, neutralności, szybkości i efektywności postępowania, oraz zasadę czuwania przez mediatora nad zgodnością z prawem porozumienia osiągniętego przez strony. Wszystkie te reguły sprawiają, że droga rozwiązywania sporów poprzez mediacje, jest mniej stresująca, szybsza i znacznie przyjemniejsza od tradycyjnego procesu sądowego.

Konflikty, które pojawiają się w naszym życiu, można zatem rozwiązać zaspokajając interesy obu zwaśnionych stron. Warto skorzystać z usługi mediatora, który pomoże nam zaoszczędzić nie tylko czas, ale przede wszystkim nerwy.

Strona używa plików cookies
Ok