Kupno mieszkania, sprzedaż domu, podział gruntu , czy chociażby spór sąsiedzki. Wszystkie te pojęcia łączy wspólny mianownik – nieruchomości. Legislacja dotycząca nieruchomości i wszystkiego co się z nimi wiąże jest w Polsce bardzo szeroka. Warto zatem zadbać o dobrą poradę prawną w tak prozaicznych sytuacjach jak chociażby sprzedaż mieszkania, aby nie dodawać sobie nie potrzebnych stresów.

Pod pojęciem nieruchomości kryje się bardzo wiele. Według prawa cywilnego „nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności”. Inaczej ujmuję ten termin ustawa o księgach wieczystych i hipotece: „nieruchomością jest część powierzchni ziemskiej, dla której urządzono księgę wieczystą”.

W polskim systemie prawnym wyróżnia się kilka rodzajów nieruchomości. Są to nieruchomości gruntowe ( nieruchomość rolna i nieruchomość leśna), nieruchomości budynkowe i nieruchomości lokalowe. Niezależnie od tego czy jesteśmy właścicielem, czy najemcą takich nieruchomości, zawsze mamy do czynienia z prawami ich dotyczącymi.

Katalog ustaw dotyczących nieruchomości jest bardzo bogaty. Pojęcie własności, jednego z praw rzeczowych należy do prawach chronionych przez kodeks cywilny. Prawo cywilne określa również zobowiązania, czyli wszelakiego rodzaju umowy, z którymi prędzej czy później będziemy mieli do czynienia kupując czy sprzedając mieszkanie. Określa również delikty mogące występować między sąsiadami. Kolejno, prawo związane z nieruchomościami określa również ustawa Prawo budowlane, czy wcześniej wspomniana ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Będąc właścicielem lokalu spółdzielczego, nasze prawa normuje ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych.

Można stwierdzić, że dookoła otaczają nas nieruchomości. Na pewno nie raz w życiu zetkniemy się z sytuacja, która będzie od nas wymagała znajomości legislacji związanej z nieruchomościami. Kupno domu, działki lub mieszkania, konflikty wynikające z granic nieruchomości, czy dziedziczenie to tylko nieliczne przykłady sytuacji, które normuję prawo cywilne, czy prawo budowlane. Pamiętajmy o tym, że radą posłużą nam wtedy wykwalifikowani prawnicy, których zadaniem jest uchronić nas przed niechcianymi skutkami nieznajomości prawa, które w przypadku nieruchomości, jest bardzo wyspecjalizowane i skomplikowane.

Strona używa plików cookies
Ok