Kancelaria oferuje Państwu profesjonalne zastępstwo procesowe we wszystkich instancjach sądownictwa. Zastępstwo procesowe jest dziedziną zastrzeżoną dla osób wykonujących zawody zaufania publicznego, dlatego też jako Kancelaria adwokacka pragniemy zapewnić Państwu wysoki standard usług.

W polskim systemie prawnym wyróżniamy trzy główne rodzaje postępowania sądowego: postępowanie cywilne, karne oraz administracyjne. Każde z nich wymaga od adwokata specjalistycznej wiedzy prawnej, oraz wysokich umiejętności zastępstwa procesowego.

Sprawy rozstrzygane w ramach procedury cywilnej to między innymi sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych. Wachlarz tych spraw jest zatem bardzo szeroki. Podczas procesu karnego dąży się do ustalenie czy popełniony czyn nosi znamiona przestępstwa, normowanego przez kodeks karny, oraz do osądzenia sprawcy tego czynu. W ramach procesu karnego rozpatruje się ciężkie przestępstwa. Zupełnie inaczej wygląda procedura administracyjna, w której zakres wchodzą sprawy rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz między innymi organami państwowymi i innymi podmiotami, które są z mocy prawa lub na mocy porozumień powołane do załatwiania spraw indywidualnych w drodze decyzji administracyjnej, a także postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń oraz postępowanie w sprawach skarg i wniosków.

Postępowanie sądowe w Polsce jest bardzo zróżnicowane. Kancelaria zawsze z najwyższą starannością wykonuje zadania związane z zastępstwem procesowym swoich klientów, zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych. Praktyka i wiedza, jakie zdobywaliśmy przez lata, wypracowane techniki postępowania przed organami sądownictwa i ciągłe ulepszanie naszych zdolności, sprawiają, że nasze usługi świadczone są na bardzo wysokim poziomie i w trosce o dobro klienta.

Strona używa plików cookies
Ok