Każdy z Nas choć raz w życiu spotkał się z pojęciem pozwolenia na budowę. Polska po wejściu do Unii Europejskiej otrzymała liczne dotacje na budowę i poprawę jakości infrastruktury drogowej. Prawie w każdym mieście w Polsce budowane są nowe drogi, lub naprawiane stare. Powstają nowe budynki, hale koncertowe, czy stadiony sportowe. Wszystko to co buduję naszą rzeczywistość normuje ustawa z 1994 roku zwana popularnie prawem budowlanym. Kancelaria zajmuję się doradztwem prawnym dotyczącym właśnie prawa budowlanego i wszystkiego co jego dotyczy.

Ustawa Prawo Budowlane określa sprawy związane z projektowaniem, budową, nadzorem, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych oraz zasady związane z działaniem organów administracji publicznej w tym zakresie. W szczególnej mierze zajmuje się również ochroną środowiska podczas działań związanych z wykonywaniem rozbiórek, wznoszenia nowych obiektów i ich utrzymaniem, miejscem realizacji inwestycji i sposobem uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz rozbiórkę, a także określeniem rodzajów robót budowlanych i budów nie wymagających pozwolenia na budowę, oddawania obiektów budowlanych do użytkowania, prowadzeniem działalności zawodowej osób związanych z budownictwem (uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, tzw. uprawnienia budowlane) i ich odpowiedzialnością karną i zawodową, prawami i obowiązkami uczestników procesu budowlanego i postępowaniem w wypadku katastrofy budowlanej.

Znajomość prawa budowlanego jest zatem istotna nie tylko dla osób prywatnych, chcących zbudować dom na kupionej nieruchomości. Wiedzę na ten temat powinny posiadać również osoby chcące zajmować się architekturą, projektowaniem budynków, geodezją czy budownictwem. Planując założyć działalność zajmującą się wymienionymi powyżej dziedzinami warto sięgnąć po pomoc specjalistów, aby nie dopuścić do działań sprzecznych z prawem.

Kancelaria świadczy usługi związane z prawem budowlanym. Zajmujemy się doradztwem na każdym etapie inwestycji budowlanej – od nabycia nieruchomości, poprzez pomoc w pozyskaniu pozwolenia, projektowania prac budowlanych, aż do wynajmu powierzchni. Sprawnie negocjujemy umowy o roboty budowlane. Przygotowujemy projekty umów i innych dokumentów oraz prowadzimy postępowanie administracyjne i wieczysto – księgowe. Dokładamy wszelkich starań aby nasze świadczenie były profesjonalne i rzetelne, bazując na doświadczeniu i zdobytej wiedzy.

Strona używa plików cookies
Ok