Rozwód osób posiadających obywatelstwo polskie za granicą

Spadek czy darowizna
Październik 13, 2015
Śmierć przedsiębiorcy, a brak testamentu
Październik 13, 2015

Coraz więcej naszych obywateli mieszka na stałe za granicami Polski, zwłaszcza na obszarze Unii Europejskiej. Również za granicą dochodzi do sytuacji, w której zanikają więzi małżeńskie i niekiedy jedynym rozwiązaniem jest rozwód. Małżeństwo zdecydowane na rozwód może to zrobić na terenie Polski, w oparciu o polskie prawo, jednak koniecznym warunkiem jest posiadanie przez obie strony obywatelstwa polskiego. Przeszkody nie stanowi tu posiadanie drugiego obywatelstwa, a wiec obywatelstwa państwa, w którym żyją. Względem przepisów panujących w innych państwach, polskie prawo w kwestii rozwodów, wypada stosunkowo korzystnie. Przykładem może być tutaj prawo niemieckie, które nie pozwoli na wydanie orzeczenia rozwodu, jeżeli wcześniej małżonkowie nie byli w rocznej separacji. W polskim prawie na szczęście takiego zapisu nie ma, dlatego korzystne jest posiadanie polskiego obywatelstwa przez osoby mieszkające za granicą, a planujące rozwód. Jeżeli małżonkowie nie posiadają dzieci i są zgodni w kwestii ustalenia winy lub bez orzekania o winie, wówczas orzeczenie rozwodu przez Sąd może nastąpić nawet już na pierwszej rozprawie. W sytuacji gdy małżonkowie nie mają stałego miejsca zamieszkania w Polsce, pojawia się problem dotyczący wyboru Sądu. W takiej sytuacji należy złożyć wniosek do Sądu Najwyższego o jego ustalenie. Okres oczekiwania na decyzję Sądu Najwyższego trwa około miesiąca. Warto dodać, że prawo Unii Europejskiej dopuszcza do rozwodu polskich obywateli w ich ojczystym kraju, nawet jeżeli nie mieszkają już na jego terytorium.

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok