Spadek czy darowizna

Windykacja
Wrzesień 3, 2015
Rozwód osób posiadających obywatelstwo polskie za granicą
Październik 13, 2015

Sprawy spadkowe zwykle oznaczają dla rodziny dużo stresu, konfliktów i nieporozumienia między jej członkami. Nigdy nie da się zrobić tak, żeby wszyscy byli zadowoleni, jednak możemy postarać się, żeby rozdzielenie majątku było jak najmniej krzywdzące dla stron. Stojąc przed wyborem tego jakie rozwiązanie będzie korzystniejsze, musimy się przede wszystkim zastanowić nad tym jaki chcemy osiągnąć cel, jak wyglądają nasze stosunki rodzinne, dla kogo w rodzinie jesteśmy najbliżsi, a także ustalić to jaka jest sytuacja finansowa poszczególnych członków naszej rodziny. W tym kontekście, mamy do wyboru dwa rozwiązania, sporządzenie darowizny lub sporządzenie testamentu, w którym wedle własnego uznania rozporządzimy majątkiem. Darowizna jest umową, którą można zawrzeć pomiędzy osobami żyjącymi, zatem przedmiot umowy otrzymywany jest za życia. Różnica względem testamentu jest taka, że przepisany majątek i dobro otrzymywane jest dopiero po śmierci spadkodawcy. Darowizna jest zatem korzystniejsza w sytuacji gdy mamy dobre relacje ze swoimi bliskimi, wówczas możemy np. przepisać mieszkanie swoim dzieciom, bez obawy tego, że zostaniemy z niego wyrzuceni. Cechą charakterystyczną spadku jest to, że nie można go odwołać, ponadto z chwilą jego przyjęcia należy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, składając stosowną deklarację podatkową. W przypadku spadku dziedziczymy również długi spadkodawcy. Ustalenie podziału spadku odbywa się na drodze Sądowej względem prawnych spadkobierców, na drodze dziedziczenia. Można założyć, że wybór darowizny stanowi tą zaletę względem spadku, że spadkobiercy powinni uszanować wolę przyszłych spadkodawców. Podział majątku na drodze dziedziczenia, prowadzi często do kłótni, dlatego sprawy tego typu mogą się ciągnąć przez długi czas, zwłaszcza jeżeli nie ma pełnego porozumienia w tej kwestii.

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok