Kancelaria adwokacka Toruń

Październik 13, 2015

Postępowanie spadkowe

W przypadku śmierci osoby bliskiej należy otrzymać potwierdzenie nabycia spadku po zmarłym, czyli przeprowadzić postępowanie spadkowe. Innymi słowy, należy w sposób precyzyjny ustalić kto dziedziczy, co […]
Październik 13, 2015

Postępowanie cywilne – możliwe wyroki

Wyrok ma charakter rozstrzygający. Na wyrok składają się dwa elementy, podstawa prawna oraz podstawa faktyczna. Podstawa prawna polega na ustaleniu przez sąd faktów, które zostały udowodnione […]
Październik 13, 2015

Śmierć przedsiębiorcy, a brak testamentu

Badania przeprowadzone przez IIBR pokazują, że jedynie 2% dorosłych Polaków sporządziło testamentu. Warto wcześniej zainteresować się sporządzeniem tego dokumentu, żeby zabezpieczyć swoich bliskich i zaradzić ewentualnym […]
Październik 13, 2015

Rozwód osób posiadających obywatelstwo polskie za granicą

Coraz więcej naszych obywateli mieszka na stałe za granicami Polski, zwłaszcza na obszarze Unii Europejskiej. Również za granicą dochodzi do sytuacji, w której zanikają więzi małżeńskie […]
Strona używa plików cookies
Ok