Nasz kancelaria prawna oferuje dużo więcej
niż mógłbyś się spodziewać

Co musisz wiedzieć o naszej kancelarii prawnej?

Jako prawnicy doskonale rozumiemy trudne sytuacje w jakich znajdują się nasi Klienci. Lecz wyrozumiałość to nie wszystko. W zawodzie prawnika liczy się przede wszystkim skuteczność i pewność podejmowanych kroków prawnych.

Każdy prawnik zatrudniony w naszej kancelarii to pracownik wyróżniający się bogatą wiedzą w konkretnej dziedzinie prawa. Od samego początku dbaliśmy o kompleksowość świadczonych usług prawnych. Dziś nasza kancelaria prawna to miejsce w którym każdy może otrzymać adekwatną pomoc prawną w każdej sytuacji.

Jakie sprawy najczęściej prowadzimy?

  • Sprawy rozwodowe
  • Sprawy związane z podziałem majątku
  • Sprawy związane z odszkodowaniami
  • Sprawy związane z dziedziczeniem
  • Sprawy związane z własnością nieruchomości
  • Sprawy związane z obowiązkiem alimentacyjnym

W czym może Tobie pomóc nasza kancelaria adwokacka?

Specialist

1Czym jest odszkodowanie komunikacyjne?

W dużym skrócie odszkodowanie to świadczenie , jakie należy się poszkodowanemu za wyrządzenie szkody od podmiotu prawa cywilnego, który tę szkodę wyrządził lub ponosi za nią odpowiedzialność.

W świetle prawa mamy do czynienia z różnymi typami odszkodowania. Rodzaj odszkodowania jest zależny od powstałej szkody. Możemy zatem wyróżnić takie typy odszkodowania jak odszkodowanie komunikacyjne, odszkodowanie medyczne, czy odszkodowanie za wypadek przy pracy. Skoncentrujmy się jednak na odszkodowaniu komunikacyjnym, gdyż jest to najczęściej spotykana obecnie forma zadośćuczynienia. Odszkodowanie komunikacyjne to forma rekompensaty przysługująca osobie poszkodowanej za szkodę na osobie lub na rzeczy, powstałą w wyniku wypadku drogowego lub kolizji drogowej, o ile osoba ta nie jest sprawcą zdarzenia. Jeżeli zdarzył Ci się wypadek, nasza kancelaria adwokacka może pomóc Tobie w dochodzeniu odszkodowania.

2Na czym polegają mediacje?

O mediacjach mówi się co raz więcej. Prawdopodobnie ze względu na to, że jest to mniej sformalizowany i tańszy sposób na rozstrzyganie sporów powstałym między osobami prywatnymi, jak i jednostkami handlowymi.

Mediacja to metoda po za sądowego rozstrzygania konfliktów, w której osoba trzecia pomaga stronom w wspólnej komunikacji, określeniu kwestii do dyskusji oraz dojściu do odpowiadającego stronom konsensu. Mediacje mają zatem charakter dobrowolny, poufny i nieformalny. Bardzo ważna jest osoba mediatora, która równocześnie reprezentuje interesy obu stron, zachowując formalną neutralność. Mediator musi cechować się nie tylko wysoką kulturą osobistą, ale także umiejętnością analitycznego spojrzenia na argumenty przedstawiane przed obie strony sporu. Mediacje często okazują się dużo skuteczniejsze niż nie jeden proces sądowy. Nasza kancelaria prawa zajmuje się prowadzeniem mediacji w różnych sprawach.

3Jak wygląda windykacja należności?

Windykacja należności to często długotrwały i bardzo sformalizowany proces. Jednak w kwestii zwrotu czyjegoś długu nie powinno się uznawać żadnych kompromisów. Wierzyciel zawsze jest osobą poszkodowaną, gdyż nie może odzyskać od dłużnika części swojego majątku.

Windykacja należności zawsze musi być zapoczątkowana etapem poufnych negocjacji. Zanim wkroczymy na wysoce sformalizowaną drogę procesową zawsze upewniamy się czy dłużnik może dobrowolnie oddać zaciągnięty dług. Jeżeli negocjacje między wierzycielem a dłużnikiem nie przyniosą zaplanowanych rezultatów rozpoczynamy sądowe dochodzenie wierzytelności. Sąd wydając odpowiednie nakazy (np. nakaz zapłaty uzupełniony w klauzulę wykonalności) dąży do szybkiego rozwiązania sprawy. Sąd, w przypadku uporczywych dłużników może zastosować egzekucję komorniczą, która jest ostatnim krokiem do odzyskania wierzytelności przez osobę poszkodowaną. Nasza kancelaria prawna zajmuje się windykacją należności. Praktycznie każda prowadzona przez nas sprawa kończyła się sukcesem wierzyciela.

4Jakie spółki wyróżnia polskie prawo?

Spółki to bardzo ważny element całej struktury gospodarczej. Jednak przy zakładaniu spółki należy dobrze zastanowić się nad jej rodzajem, pamiętając że polska legislacja wyróżnia kilka typów spółek.

Na samym początku należy zaznaczyć, że spółki dzielą się na dwie grupy. Pierwsza z nich to spółki osobowe, a drugie to spółki kapitałowe. Wśród spółek osobowych możemy wyróżnić takie twory prawne jak spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Z kolei do spółek kapitałowych należą spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Nasza kancelaria prawna pomaga przedsiębiorcom w wyborze odpowiedniej formy spółki, jak i w procesie rejestracji spółki.

Dawid Koziołkowski

Adwokat


Porozmawiaj z naszym adwokatem o swoich problemach prawnych. Nasz zespół adwokatów zawsze służy Tobie dobrą radą.

Cennik kancelarii prawnej w Toruniu
Wybierz typ rozliczenia, który najbardziej Tobie odpowiada

Ustalając wynagrodzenie nasza kancelaria adwokacka bierze pod uwagę przede wszystkim czas poświęcony przy świadczeniu pomocy prawnej, rodzaj i stopień skomplikowania określonej sprawy, a także jej pilność.
Z uwagi na powyższe, oszacowanie wynagrodzenia może nastąpić dopiero po wstępnej ocenie stanu prawnego danej sprawy.
Kancelaria proponuje, w zależności od sprawy, różne sposoby rozliczenia z klientami:

Ryczałt

Wynagrodzenie kancelarii ustalone jest z góry i nie zmienia się, aż do zakończenia zlecenia. Sposób ten jest stosowany, za równo w przy indywidualnym doradztwie prawnym, przy sprawach wymagających zastępstwa procesowego, jak i przy stałej obsłudze prawnej.

Mieszane

Istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia mieszanego, w którym występują elementy dwóch powyższych. Stosowane jest ono najczęściej przy stałej obsłudze prawnej lub też w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Success fee

Ten typ wynagrodzenia określany jest jako wynagrodzenie z premią za korzystny wynik. Kancelaria proponuje Klientom w sprawach obarczonych dużym ryzykiem prawnym, jak i tym, którzy w danym momencie nie posiadają wystarczających środków na typowe rozliczenie sprawy.

Strona używa plików cookies
Ok