Jak napisać pozew o alimenty?

Zachowek – co to jest i kto ma do niego prawo
Październik 13, 2015
KANCELARIA PRAWNA TORUŃ
Dlaczego warto wybrać testament notarialny?
Październik 13, 2015

Gdy dochodzi do rozwodu i rozpadu więzi małżeńskich, rodzice stoją przed problemem polegającym na porozumieniu w kwestii właściwego wychowania dziecka, aż do momentu jego usamodzielnienia. W przypadku braku porozumienia dotyczącego finansowego utrzymania dziecka, powinniśmy napisać wystąpić do sądu z pozwem o alimenty. Pozew o alimenty składamy w sądzie rejonowym, w którym mieszka pozwana lub zgodnie z miejscem zamieszkania osoby uprawnione, a więc dziecka. Powód decyduje o tym, w którym sądzie będzie rozpatrywana sprawa o alimenty. Warto dodać, że w walka o alimenty toczy się przed polskim sądem, w sytuacji gdy zobowiązany do alimentów przebywa lub mieszka za granicą. Często popełnianym błędem jest podawanie za powoda rodzica, który opiekuje się dzieckiem. W przypadku pozwu o alimenty, powodem jest zawsze osoba uprawniona, czyli dziecko. Zatem kolejnym krokiem jest precyzyjne określenie powoda, a także osoby działającej w imieniu dziecka. Nieokreślenie dziecka jako powoda, skutkować może odrzuceniem pozwu przed sąd. W dalszej kolejności należy wskazać pozwanego, czyli osobę, od której powód domaga się alimentów. Pisząc pozew o alimenty należy podać nie tylko imię i nazwisko pozwanego, ale także jego adres zamieszkania. Istotną częścią pozwu o alimenty jest dokładne określenie kwoty alimentów, płatnych co miesiąc, która jest oczekiwania ze strony powoda. Należy również określić dzień, do którego alimenty powinny być comiesięcznie wpłacane. Opcjonalnie w pozwie można umieścić wnioski o wezwanie konkretnych świadków lub nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności wyroku. Najważniejszym elementem pozwu o alimenty jest uzasadnienie, ponieważ to od naszej argumenty zależy, jak wypadniemy w oczach sądu. W uzasadnieniu powinniśmy napisać, ze pozwany posiada środki finansowe pozwalające na ponoszenie kosztów obowiązku alimentacyjnego. Pozew należy oczywiście własnoręcznie podpisać. Wszystkie dokumenty, do których odwołujemy się w napisanym pozwie lub, które są istotne z punktu widzenia sprawy, należy dołączyć do składanych dokumentów, ponadto należy stworzyć spis załączników. W przypadku braku podpisu, pozew nie będzie rozpatrywany przez sąd. Warto dodać, że strona, która stara się uzyskać alimenty, zwolniona jest z kosztów sądowych.

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok