Zachowek – co to jest i kto ma do niego prawo

Loterie i konkursy a Urząd Skarbowy
Październik 13, 2015
Jak napisać pozew o alimenty?
Październik 13, 2015

Zachowek jest prawem, z jakiego można skorzystać w określonym czasie, od momentu otwarcia spadku. Jeżeli wiemy, że jesteśmy uprawnieni do otrzymania zachowku, pierwszym krokiem, który powinniśmy podjąć, powinno być zwrócenie się o wypłatę zachowku do spadkobiercy. Ustawa określa kto jest uprawniony do zachowku, jest to dość ograniczona grupa osób, która uważa, że zostali pominięci w testamencie pod względem kolejności dziedziczenia. Do takich osób, które mogą wystąpić o zachowek zaliczyć można małżonka, dzieci, wnuków i rodziców spadkodawcy. Jeżeli chodzi o rodziców, są oni uprawnieni do zachowku w sytuacji gdy spełniony został warunek polegający na tym, że spadkodawca nie posiadał żadnych dzieci. Z kolei wnuki są uprawnione do otrzymania zachowku pod warunkiem, że dzieci spadkodawcy nie żyją. Zachowek polega na korzyści pieniężnej w stosunku do osób, które zostały wskazane w ustawie. Wielkość zachowku sprowadza się do połowy wartości udziału w spadku, który należałaby się uprawnionym do niego z ustawy. W przypadku gdy osoba uprawniona do zachowku nie ukończyła 18 lat lub jest trwale niezdolna do pracy, wysokość zachowku zostaje zwiększona do 2/3 udziału. Osoba mająca prawo do spadku z mocy ustawy, która nie została wymieniona w testamencie, ma prawo do zachowku względem spadkobierców. Warto podkreślić, ze uprawniony do zachowku otrzymuje pewną kwotę pieniędzy, ale jednocześnie nie jest traktowany jako spadkobierca, a zatem nie może być obciążany np. długami spadkowymi. Sprawy Sądowe dotyczące zachowku, rozpatrywane są przed Sądem ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. W przypadku niemożności ustalenia miejsca zamieszkania spadkodawcy, powództwo wytacza się przed Sądem w miejscowości pobliskiej majątku spadkowego lub jego części. Do osób nie posiadających prawa do żądania zachowku zalicza się: małżonek pod warunkiem, że rozwód wytoczony przez spadkodawcę spowodowany był winą tego małżonka, wydziedziczoną osobę, osoba, która zrzekła się dziedziczenia, osoba uznana za niegodną otrzymania zachowku, a także osoba, która odrzuciła spadek.

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok