Ustalając wynagrodzenie Kancelaria bierze pod uwagę przede wszystkim czas poświęcony przy świadczeniu pomocy prawnej, rodzaj i stopień skomplikowania określonej sprawy, a także jej pilność.

Z uwagi na powyższe, oszacowanie wynagrodzenia może nastąpić dopiero po wstępnej ocenie stanu prawnego danej sprawy.

Kancelaria proponuje, w zależności od sprawy, różne sposoby rozliczenia z klientami:

Ryczałtowe – wynagrodzenie kancelarii ustalone jest z góry i nie zmienia się, aż do zakończenia zlecenia. Sposób ten jest stosowany, za równo w przy indywidualnym doradztwie prawnym, przy sprawach wymagających zastępstwa procesowego, jak i przy stałej obsłudze prawnej.

Godzinowe – stawka godzinowa Kancelarii ustalone jest od każdej rozpoczętej godziny prowadzenia danej sprawy lub spraw. Ten sposób rozliczenia Kancelaria proponuje każdorazowo w sprawach dotyczących negocjacji, lub w przypadku okazjonalnej pomocy.

Mieszane – istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia mieszanego, w którym występują elementy dwóch powyższych. Stosowane jest ono najczęściej przy stałej obsłudze prawnej lub też w sprawach szczególnie skomplikowanych. Wówczas to klient płaci wynagrodzenie ryczałtowe, w ramach którego Kancelaria świadczy na jego rzecz usługi w określonym limicie godzinowym (najczęściej określonym miesięcznie). Po jego przekroczeniu zaczyna obowiązywać stawka godzinowa.

Wynagrodzenie z premią za korzystny wynik – ten typ wynagrodzenia, zwanego również: success fee Kancelaria proponuje Klientom w sprawach obarczonych dużym ryzykiem prawnym, jak i tym, którzy w danym momencie nie posiadają wystarczających środków na typowe rozliczenie sprawy. Wynagrodzenie podstawowe Kancelarii ustalone jest na niższym poziomie, a przypadku korzystnego wyniku sprawy, Kancelaria otrzymuje dodatkową premię.

Strona używa plików cookies
Ok