Loterie i konkursy a Urząd Skarbowy

Postępowanie spadkowe
Październik 13, 2015
Zachowek – co to jest i kto ma do niego prawo
Październik 13, 2015

Coraz częściej można się spotkać ze skuteczną i przyciągającą uwagę Klientów, promocją przedsiębiorstwa, towarów i usług, polegającą na organizowaniu szeroko rozumianych konkursów i loterii. Uczestnictwo w takim konkursie zwykle poprzedzone jest spełnieniem drobnego warunku, takiego jak zachowaniem ostatniego paragonu z zakupów lub odpowiedzią na proste pytanie. Udział w organizowanej zabawie nie posiada charakteru losowości, ale jej rozstrzygnięcie najczęściej już tak. Zdobywcy nagrody wyznaczani są na drodze losowania. Organizator powinien pamiętać, że w przypadku organizowania jakiejkolwiek loterii, należy uzyskać stosowne zezwolenie ze strony Izby Celnej, właściwej według miejsca siedziby organizatora. Procedura polegająca na uzyskaniu zezwolenia na organizację loterii przez określony podmiot, jest procesem dość skomplikowanym i długotrwałym. Ponadto zezwolenie udzielane jest odpłatnie w wysokości 10% wartości puli nagród. Otrzymanie zezwolenia wiąże się ze złożeniem szeregu dokumentów, w tym regulaminu organizowanej loterii. Wniosek o udzielenie zezwolenia na organizację loterii rozpatrywany jest w terminie 2 miesięcy. Warto wspomnieć o karach, na które narażony jest organizator, w przypadku organizacji loterii bez posiadania wymaganego zezwolenia. Również uczestnik loterii w takich okolicznościach podlega karze. Kara dla organizatora to 100% wartość przychodu uzyskanego z urządzanej gry, natomiast kara uczestnika wynosi 100% uzyskanej wygranej. Należy się też liczyć z tym, że nielegalnie zorganizowana loteria promocyjna traktowania jest w świetle polskiego prawa jako przestępstwo podlegające karze grzywny. Organizator wydarzenia promocyjnego może ominąć wcześniej wymienione nieprzyjemności w postaci opłat, ewentualnych kar i skomplikowanego procesu udzielania zgody. W tym celu należy pozbyć się elementu przypadkowości z etapu przyznawania nagród konkursowych, a można to zrobić np. w ten sposób, ze przyznanie nagród uzależnione będzie od ilości poprawnych odpowiedzi udzielonych przez uczestnika. Można również zorganizować zadanie konkursowe, również nie posiadające elementu losowości.

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok